Opći uvjeti s podacima o kupcima

1. Obim
2. Ponude i opisi usluga
3. Postupak narudžbe i zaključivanje ugovora
4. Cijene i troškovi dostave
5. Dostava, dostupnost robe
6. Organizacija plaćanja
7. Zadržavanje naslova
8. Jamstvo za nedostatke i jamstvo
9. Odgovornost
10. Skladištenje teksta ugovora
11. Mjesto nadležnosti, mjerodavno pravo, ugovorni jezik

1. Obim
1.1. Za poslovni odnos između dasAuto, vlasnika: Josef Gell, Obere Klaus 176, A-8970 Schladming (u daljnjem tekstu: “prodavatelj”) i kupca (u daljnjem tekstu “kupac”), sljedeći opći uvjeti primjenjuju se isključivo u verziji koja vrijedi u trenutku narudžbe.
1.2. Za pitanja, pritužbe i žalbe možete kontaktirati radnim danom radnim danom od ponedjeljka do petka od 21:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 na broj telefona +43 (0) 3687 24515 i e-mailom na info @ dasAuto .at.
1.3. Potrošač u smislu ovih uvjeta je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhu koja se u velikoj mjeri ne može pripisati njihovoj komercijalnoj ili neovisnoj profesionalnoj djelatnosti (§ 13 BGB).
1.4. Odstupanja od kupca ne priznaju se ako prodavatelj izričito ne pristane na njihovu valjanost.

2. Ponude i opisi usluga
2.1. Predstavljanje proizvoda u internetskoj trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu, već pozivnicu za narudžbu.Opisa usluge u katalozima i na web stranicama prodavatelja nisu zajamčena ili zajamčena.
2.2. Sve ponude vrijede “dok zalihe traju”, osim ako u proizvodima nije navedeno drugačije. Inače su pogreške rezervirane.

3. Postupak narudžbe i zaključivanje ugovora
3.1. Kupac može bez obveza odabrati proizvode iz asortimana prodavatelja i prikupiti ih u takozvanoj košarici pomoću gumba [dodaj u košaricu]. Odabir proizvoda može se mijenjati u košaricu, npr. biti izbrisan. Kupac tada može pristupiti završetku postupka narudžbe u košarici pomoću gumba [Nastavi do kupnje].
3.2. Pomoću gumba [naručivanje s plaćanjem] kupac podnosi obvezujuću prijavu za kupnju robe u košarici. Prije nego što preda narudžbu, kupac može u bilo kojem trenutku promijeniti i pregledati podatke, vratiti se u košaricu pomoću funkcije preglednika ili u potpunosti otkazati postupak narudžbe. Potrebni podaci označeni su zvjezdicom (*).
3.3. Prodavatelj tada kupcu šalje automatsku potvrdu primitka putem e-pošte, u kojoj je nalog kupca ponovno naveden i koji kupac može ispisati pomoću funkcije “Ispis” (potvrda narudžbe). Automatska potvrda o primitku samo dokumenti da je kupac primio narudžbu od strane prodavatelja i da ne predstavljaju prihvaćanje zahtjeva. Kupoprodajni ugovor zaključuje se tek kada prodavatelj naručeni proizvod kupcu pošalje u roku od 2 dana, preda ga ili pošiljka stigne. potvrdio je kupca u roku od 2 dana s drugom e-poštom, izričitom potvrdom narudžbe ili slanjem računa.
3.4. Ako prodavatelj dopušta plaćanje unaprijed, ugovor stupa na snagu uz pružanje bankovnih podataka i zahtjeva za plaćanje. Ako prodavatelj nije primio uplatu u roku od 10 kalendarskih dana nakon slanja potvrde narudžbe, unatoč datumu dospijeća, prodavatelj odustaje od ugovora, što rezultira nevažećom narudžbom i prodavatelj nije obvezan isporučiti. Tada se narudžba za kupca i prodavatelja dovršava bez daljnjih posljedica. Rezervacija predmeta za plaćanje unaprijed se stoga vrši najviše 10 kalendarskih dana.

4. Cijene i troškovi dostave
4.1. Sve cijene navedene na web mjestu prodavatelja uključuju važeći zakonom propisani porez na promet.
4.2. Uz navedene cijene, prodavatelj naplaćuje troškove dostave za isporuku. Troškovi dostave kupcu se jasno priopćavaju na posebnoj stranici s informacijama i tijekom postupka naručivanja.

5. Dostava, dostupnost robe
5.1. Ako je dogovoreno predujam, isporuka će se izvršiti nakon primitka iznosa računa.
5.2. Ako isporuka robe ne uspije po krivici kupca usprkos tri pokušaja isporuke, prodavač može odustati od ugovora. Ako je potrebno, Obavljene uplate kupcu će se odmah vratiti.
5.3. Ako naručeni proizvod nije dostupan, jer prodavač nije isporučio ovaj proizvod od strane dobavljača bez vlastite krivnje, prodavač može odustati od ugovora. U ovom slučaju prodavač će kupca odmah obavijestiti i, ako je potrebno, predložiti isporuku uporedivog proizvoda. Ako nije dostupan niti jedan usporedivi proizvod ili kupac ne želi da se isporuči uporedivi proizvod, prodavatelj će kupcu odmah vratiti naknadu za već plaćenu naknadu.
5.4. Kupce se informira o rokovima isporuke i ograničenjima isporuke (npr. Ograničenje isporuke u određene zemlje) na zasebnoj stranici s informacijama ili unutar odgovarajućeg opisa proizvoda.

6. Organizacija plaćanja
6.1. Kupac može odabrati jedan od dostupnih načina plaćanja kao dio i prije dovršetka postupka narudžbe. Na zasebnoj stranici s informacijama o kupcima se informira o dostupnim načinima plaćanja.
6.2. Ako je moguće plaćanje putem fakture, plaćanje je potrebno izvršiti u roku od 30 dana od primitka robe i računa. Uz sve ostale načine plaćanja, plaćanje se mora izvršiti unaprijed bez odbitka.
6.3. Ako je treća strana zadužena za obradu plaćanja, npr. Primjenjuju se opći uvjeti PayPala.
6.4. Ako je datum dospijeća plaćanja određen prema kalendaru, kupac je već unaprijed propustio sastanak. U ovom slučaju kupac mora platiti zakonsku zateznu kamatu.
6.5. Kupčeva obveza plaćanja zateznih kamata ne isključuje prodavatelja da zahtijeva daljnju štetu nastalu zbog kašnjenja.
6.6. Kupac ima pravo na poravnanje samo ako su njegove protupotraživanja zakonski utvrđene ili ih je prodavatelj priznao. Kupac može ostvariti pravo na zadržavanje samo ako potraživanja proizlaze iz istog ugovornog odnosa.

7. Zadržavanje naslova
Dostavljena roba ostaje vlasništvo prodavatelja dok se ne izvrši potpuno plaćanje.

8. Jamstvo za nedostatke i jamstvo
8.1. Jamstvo je određeno prema zakonskim propisima.
8.2. Roba isporučena od strane prodavatelja zagarantovana je samo ako je izričito data. Kupci će biti upoznati s uvjetima jamstva prije pokretanja postupka narudžbe.

9. Odgovornost
9.1. Za odgovornost prodavatelja za štetu nastaju sljedeća isključenja i ograničenja odgovornosti, ne dovodeći u pitanje ostale zakonske zahtjeve.
9.2. Prodavatelj ima neograničenu odgovornost ako se uzrok štete temelji na namjeri ili velikoj nepažnji.
9.3. Nadalje, prodavač je odgovoran za lagano nepažnju kršenja bitnih dužnosti, čije kršenje ugrožava postizanje svrhe ugovora, ili za kršenje dužnosti, čije ispunjavanje u prvom redu omogućava pravilno izvršavanje ugovora i u poštivanje kojemu se kupac redovito vjeruje. U ovom slučaju, međutim, prodavač je odgovoran samo za predvidjenu štetu, tipičnu za ugovor. Prodavač nije odgovoran za lagano nepažljivo kršenje obveza koje nisu navedene u prethodnim rečenicama.
9.4. Gornja ograničenja odgovornosti ne odnose se na ozljede života, udova i zdravlja, za oštećenje nakon prihvaćanja jamstva za kvalitetu proizvoda i za zlonamjerno prikrivene nedostatke. Odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ostaje neizmijenjena.
9.5. Ukoliko je odgovornost prodavatelja isključena ili ograničena, to se odnosi i na osobnu odgovornost zaposlenika, predstavnika i posrednih agenata.

10. Skladištenje teksta ugovora
10.1. Kupac može ispisati tekst ugovora prije nego što prodatelju preda narudžbu koristeći funkciju ispisa svog preglednika u posljednjem koraku narudžbe.
10.2. Prodavatelj kupcu također šalje potvrdu narudžbe sa svim podacima o narudžbi na e-adresu koju mu je pružio. Uz potvrdu narudžbe, kupac dobiva i kopiju Općih uvjeta, zajedno s politikom otkazivanja i informacijama o troškovima otpreme te uvjetima isporuke i plaćanja. Ako ste se registrirali u našoj trgovini, svoje narudžbe možete pregledati na području vašeg profila. Spremamo i tekst ugovora, ali ga ne stavljamo na internet.

11. Završne odredbe
11.1. Mjesto nadležnosti i mjesto obavljanja djelatnosti su sjedište prodavatelja ako je kupac trgovac, pravna osoba po javnom pravu ili poseban fond prema javnom pravu.
11.2. Ugovorni jezik je njemački.
11.3. Platforma Europske komisije za interno rješavanje sporova (OS) za potrošače: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mi nismo voljni i nismo obvezni sudjelovati u postupku za rješavanje spora pred arbitražnim vijećem potrošača.