Zaštita na radu, zaštita dišnog sustava, mali alati, četke i četke, krpe od mikrovlakana, krpe za poliranje, polirne spužve, spužve sve u ovoj kategoriji.